Правила поведінки здобувачів освіти Сарненського ліцею №5


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Сарненського ліцею №5

                                             № 15    від 10.02.2021 року  
І. Права та обов’язки здобувачів освіти

Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • безпечне освітнє середовище;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • повагу до людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності,
 • будь - яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування),  дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають
 • шкоди здоров’ю здобувачу освіти;
 • користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти,
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • особисту участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципів академічної доброчесності, та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • Дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;
 • Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • Повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони було особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;
 • Здобувачі освіти бережливо ставляться до майна ліцею,  до свого,  і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території ліцею.
 • Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

II. Загальні правила поведінки здобувачів освіти

 • Кожен  здобувач освіти повинен примножувати добрі справи та результати закладу, дотримуватися почесного звання «ліцеїст».
 • Дотримуватися правил ввічливості;
 • Зовнішній вигляд ліцеїста має відповідати   діловому стилю.

     Спортивний одяг є доречним на уроках фізичного виховання; У верхньому одязі знаходитися в навчальному закладі під час уроків та перерв без особливих на те причин не дозволяється; На урочисті загальноліцейські свята здобувачі освіти приходять у святковому одязі (біла сорочка, вишиванка) ділового стилю.

 • Здобувачі освіти не мають права скоювати дії, небезпечні для власного життя та здоров’я оточуючих;
 • Ліцеїсти не мають права під час навчання залишати територію навчального закладу без дозволу адміністрації, класного керівника.
 • Здобувачі освіти не мають права приносити в ліцей і на його територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; алкогольні, слабоалкогольні,  енергетичні напої,  цигарки, наркотики і інші одурманюючі засоби та отрути, а також токсичні речовини.
 • Вхід до навчального закладу батьків учнів та відвідувачів здійснюється з дозволу адміністрації. Батьки учнів та відвідувачі зобов’язані вказати черговому своє прізвище та отримати дозвіл на вхід до закладу.

ІІІ. Правила поведінки здобувачів освіти на уроках

 • Здобувачі освіти не мають права  пропускати навчальні заняття без поважних причин; У разі пропуску занять ліцеїст повинен пред’явити класному керівникові довідку від лікаря або записку від батьків (осіб, що їх заміщують) про причину відсутності на заняттях. Потреба ліцеїста бути відсутнім на заняттях з будь-яких обставин завчасно узгоджується особисто батьками з класним керівником, адміністрацією або директором ліцею і оформлюється письмово відповідною заявою батьків.
 • здобувачі освіти зобов’язані приходити до навчального закладу за 10- 15 хвилин до початку занять; з першим дзвінком займати своє робоче місце, приготувати все необхідне навчальне приладдя.
 • під час уроку не можна створювати галас, чим порушувати право на освіту інших   здобувачів;
 • під час уроку при потребі вийти  з класу,  ліцеїст зобов’язаний попросити дозволу вчителя;
 • під час уроку не можна вживати їжу та напої, жувати жуйку;
 • здобувач освіти повинен дбайливо ставитися до підручників та робочих зошитів;
 • здобувач освіти повинен дотримуватись правил безпеки життєдіяльності, правила поведінки в кабінеті інформатики, фізики, хімії, біології, спортивній залі, правила поведінки під час перерв в закладі, на подвір’ї закладу та у їдальні.
 • Під час проведення уроків здобувачам освіти забороняється, без дозволу вчителя, користуватися мобільними телефонами та гаджетами;
 • Здобувач освіти зобов’язаний виконувати домашні завдання у встановлені терміни .
 • Ліцеїст зобов’язаний приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

VI. Поведінка здобувачів освіти до початку занять, на перервах і після закінчення занять

Під час перерви ліцеїст зобов’язаний:

 • підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
 • реагувати на прохання  чергового на поверсі вчителя;
 • допомогти підготувати клас на прохання педагога до наступного уроку;
 • вільно переміщатися по ліцею, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки ;
 • Під час перерви учню заборонено:
 • бігати по коридорам, сходах, поблизу віконних отворів і в інших місцях, не пристосованих для ігор;
 • штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу;
 • самовільно відкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

Черговий по класу:

 • знаходиться в класі під час перерви;
 • забезпечує порядок в класі;
 • допомагає педагогові підготувати клас до наступного уроку;
 • після закінчення занять здійснює посильне прибирання класу.

V. Поведінка здобувачів освіти під час перебування в їдальні:

 • здобувачі освіти заходять до їдальні згідно графіка харчування;
 • дотримуються особистої гігієни та культури поведінки;
 • зобов’язані реагувати на прохання та рекомендації  чергових вчителів, учнів, працівників їдальні;
 • їжу і напої, придбані в їдальні і принесені з собою,  вживають тільки в їдальній залі;

VІ. Завершальні положення.

Діючі Правила поширюються на території ліцею і на усі заходи, що проводяться колективом ліцею.
За порушення здобувачами освіти правил й Статуту ліцею передбачається:

 • усне зауваження;
 • письмове повідомлення від вчителя, класного керівника у щоденнику здобувача освіти або телефонна розмова з батьками щодо поведінки, ставлення до навчання, якості виконання домашніх завдань;
 • письмове повідомлення адміністрації  батьків ліцеїста про порушення правил поведінки здобувача освіти;
 • співбесіду батьків здобувача освіти з класним керівником, психологом, соціальним педагогом, заступником директора, директором.
 • розгляд порушень на засіданні педагогічної ради, комісії з профілактики правопорушень.